Teknik Bilgiler - Motor Yağlama Sistemi Nasıl çalışır? Parçaları nelerdir?

  • $0,00

  • Ürün Kodu: Motor Yağlama Sistemi Nasıl çalışır? Parçaları nelerdir?
  • Stok Durumu: Stokta var

Motor Yağlama Sistemi Nasıl çalışır? Parçaları nelerdir?


Motor Piston Segmanı (sekman) nedir? Nasıl çalışır?

Motor Segmanı Nasıl Çalışır?

Motor sekmanları yakıt ve hava karışımın patlamasının ardından çıkan hava-yakıt karışımı ve yanmış gazın kaçmasına engel olurlar. Ayrıca Piston kenarlarını ve silindir cidarlarını yağlayan yağın yanma odasına girmesini engellerler. Piston ısısını silindir duvarına aktararak pistonun soğumasına yardımcı olurlar.

Motorun çalışması esnasında ısıl genleşmeye izin verecek şekilde piston ile silindir duvarı arasında küçük bir piston boşluğu vardır. Bu piston boşluğu nedeniyle, yüksek basınçlı hava-yakıt karışımının ve yüksek basınçlı yanmış gazların yanma odasından silindir bloğunun alt tarafına kaçmasını engellemek için piston ile silindirler arasında kompresyon segmanı vardır.

GÖREVLERİ:     1-     Silindir cidarlarına belirli bir basınç yaparak, pistonla sızdırmazlık temin edip, zamanların oluşmasını sağlar.

           2-     Segmanlar silindir içinde fazla yağı sıyırarak, pistonla silindir arasında yağ filmi oluşmasını temin eder ve hem silindirin yağlanmasını              sağlar, hem                    de motorun yağ yakmasını önler.
               3-     Piston başındaki yüksek ısıyı, silindir cidarına oradan da soğutma suyuna ileterek pistonların soğumasına yardımcı olur.Motor Contası Nasıl Çalışır? 

Motor contaları, sızdırmazlık elemanlarının motorda genel olarak görevi temas ettiği parçalar arasındaki boşluğu doldurarak gaz, sıvı, yağ gibi materyallerin geçişini veya sızmasını engellemektir. Sızdırmazlık grubunun içinde en önemli parça silindir kapak contasıdır. Silindir kapak contası kompresyon gazının, soğutma sıvısının ve motor yağının birbirine karışmadan ve dışarı sızmadan motor bloğu ve silindir kapağı arasında çevrimini sağlamaktır.

Motor supabı (subab) nedir? Nasıl çalışır?

Motor Subabı Nasıl Çalışır? 

Motor Supapları, 2 çeşit olur emme ve eksoz supap, supaplarun görevi isminden de anlaşılacağı gibi motorun enerji vermesi için gerekli hava ve yakıt karışımını yanma odasına almaya ve yakıttan çıkan artık gazları dışarıya atmaya yarar.  Supapların görevi supap portlarını açıp kapamaktır. Supaplar doğru zamanda açılıp kapanmak üzere ayarlanmıştır. Emme supabı yakıt ve hava karışımını içeri alır ve kapanır. Yakıt patlayıp pistonu aşağı ittikten sonra, egzoz supabı egzoz gazını dışarı atar.

Motor Gömleği Nasıl Çalışır?

Piston, gömlek ve sekman motorun senkron olarak çalışan en önemli parçalarıdır. Motor Gömleği, Motorun hareketsiz elemanlarından biri olan silindirler motor çevriminin dış çerçevesini oluşturan ve pistonun hareket yoluna kılavuzluk eden elemanlardır. Bazı motor üreticileri tarafından silindir gömleği ayrı bir parça olarak dizayn edilmemiş silindir yüzeyi olarak motor bloğunun kendisi kullanılmıştır. Her iki durumdada silindirden beklenen görevler aynıdır. Silindirlerin motor soğutma suyuna temas eden tiplerine sulu (yaş) gömlek, temas etmeyen tiplerine kuru gömlek adı verilmektedir. 

Gömleğin iç yüzeyi yanma odası ve karter arasındaki sızdırmazlığı sağlayan segmanların sürtündüğü yüzeydir. Bu nedenle minimum sürtünme ve sızdırmazlık özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla gömleklerin iç yüzeyleri honlama operasyonundan geçirilmekte içinde yağ filmi oluşturmak üzere honlama kanalları açılmakta sürtünme azaltılarak sızdırmazlık sağlanmaktadır. 

Gömlek malzemesi olarak aşınma direnci, ısıl iletkenliği, motor bloklarına uyumu, işlenebilirliği gibi özellikler değerlendirilerek genellikle lamel grafitli perlitik dökme demir tercih edilmektedir. 


Döküm aşaması tamamlanmış gömlekler bilgisayar kontrollu makinalarda teknolojinin son imkanları kullanılarak işlenmekte ortalama 10 farklı operasyondan geçerken işleme, honlama ,kaplama gibi prosesler tamamlanmaktadır. 

Motor Segmanı Nasıl Çalışır?

Motor sekmanları yakıt ve hava karışımın patlamasının ardından çıkan hava-yakıt karışımı ve yanmış gazın kaçmasına engel olurlar. Ayrıca Piston kenarlarını ve silindir cidarlarını yağlayan yağın yanma odasına girmesini engellerler. Piston ısısını silindir duvarına aktararak pistonun soğumasına yardımcı olurlar.

Motorun çalışması esnasında ısıl genleşmeye izin verecek şekilde piston ile silindir duvarı arasında küçük bir piston boşluğu vardır. Bu piston boşluğu nedeniyle, yüksek basınçlı hava-yakıt karışımının ve yüksek basınçlı yanmış gazların yanma odasından silindir bloğunun alt tarafına kaçmasını engellemek için piston ile silindirler arasında kompresyon segmanı vardır.

GÖREVLERİ:     1-     Silindir cidarlarına belirli bir basınç yaparak, pistonla sızdırmazlık temin edip, zamanların oluşmasını sağlar.

           2-     Segmanlar silindir içinde fazla yağı sıyırarak, pistonla silindir arasında yağ filmi oluşmasını temin eder ve hem silindirin yağlanmasını              sağlar, hem                    de motorun yağ yakmasını önler.
               3-     Piston başındaki yüksek ısıyı, silindir cidarına oradan da soğutma suyuna ileterek pistonların soğumasına yardımcı olur.
 
Motor Pistonu Nasıl Çalışır?
Piston motorun en önemli ve en fazla çalışan parçalarından biridir. Motor çevrimi içerisinde yakıt - hava karışımının silindir içine dolması için gerekli vakumlama ( emme stroğu) işlemini ve karışımın kendiliğinden tutuşabilmesi için gerekli basıncı oluşturacak sıkıştırma (kompresyon stroğu) işlemini krank mili atalet gücünden faydalanarak sağlar. Sıkıştırılmış karışımın ateşlenmesi ve patlamasıyla meydana gelen kimyasal enerji piston tarafından doğrusal harekete çevrilerek (güç stroğu) motora asıl gücü verilmiş olur.Güç stroğundaki yanma sonucu silindir içinde kalan atık gazlar yine krank milinin atalet gücünden faydalanılarak piston tarafından süpürülerek ( itilerek) egzosta atılır. (egzost stroğu)

Güç stroğunda kazanılan doğrusal hareket piston pimi, biyel kolu ve krank mili yardımıyla motordan beklenen dairesel harekete çevrilir. Günümüzde piston malzemesi olarak ısı iletkenliği , hafif olması , döküm işleminin kolaylığı , işleme kolaylığı gibi avantajlar sağladığı için alüminyum tercih edilmektedir. Piston çalışma sıcaklığına geldiğinde tam silindir haline gelebilmesi için işleme sırasında ( soğukken) genleşmeler hesap edilerek dizayn edilir. Bu amaçla piston üzerindeki kesitler, malzeme yoğunlukları ve maruz kalacakları sıcaklık değerlerine göre farklı çap ve ovalliklerde işlenerek aşırı genleşmeler kontrol altına alınmaktadır.

Benzer Ürünler

Etiketler: Motor Yağlama Sistemi Nasıl çalışır? Parçaları nelerdir? How Works? Engine Engine Oil System